szkolenia

W związku z wieloma zapytaniami o pomoc w już zaawansowanych, kłopotliwych sytuacjach pojawiajacych sie na terenie Niemiec postanowiliśmy uruchomić serię szkoleniowa, która pozwoli na uświadomienie jak największej liczby osób planujących swa przygodę z RFN. Treści naszych szkoleń przeznaczone są zarówno dla osób podejmujących prace, jak i pracodawców wysyłających pracowników na teren Niemiec, również dla przedsiębiorców planujących rozszerzenie działalności poza granice Polski oraz tych już działających na terenie Niemiec. Pomysł ten pojawił się w celu wyeliminowania lub chociaż zminimalizowania trudności powstających w związku z brakiem informacji.

Wyjeżdżając do Niemiec, nieistotne czy jako osoba prywatna z zamiarem pobytu stałego, w celach turystycznych czy też przedsiębiorca z zamiarem wykonywania jednorazowej lub stałej usługi lub w jakimkolwiek innym celu warto zasięgnąć informacji dotyczących obowiązków jak i praw wynikających z pobytu na terenie RFN. Pozwoli to uniknąć problemów wynikających jak się okazuje najczęściej z niewiedzy. Często w życiu zawodowym spotykamy się z problemami wynikającymi właśnie z braku informacji. Jak się okazuje zarówno przedsiębiorcy jak i osoby prywatne świadome swoich praw i obowiązków chętnie z nich korzystają jak również wywiązują. Proponowane przez nas szkolenia obejmują najczęściej podejmowane przez naszych klientów zagadnienia.

Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje. Mamy nadzieję, że wspólnie uda się nam stworzyć plan szkoleniowy, który pozwoli uniknąć kłopotów na terenie Niemiec a potrzebującym udzielić niezbędnej pomocy.

Proponowane zagadnienia przedstawianie na szkoleniach:

  • Prawa i obowiązki pracownika w RFN – szkolenia branżowe
  • Delegacja pracowników – szkolenia branżowe
  • Przedsiębiorca polski na terenie Niemiec
  • Handel internetowy poza granicami Polski
  • Usługi budowlane na terenie Niemiec

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z kancelarią.

Menu