oferta

Nasze uslugi na terenie RFN

Klienci prywatni

 • Obsługa na płaszczyźnie prawa pracy, prawa cywilnego, prawa podatkowego
 • Postepowania sadowe
 • Postępowania urzędowe
 • Wnioskowanie o świadczenia socjalne i rodzinne
 • Tłumaczenia
 • Postępowanie powypadkowe- kolizje drogowe, zdarzenia w pracy
 • Rozliczenia roczne

Klienci biznesowi

 • Obsługa na płaszczyźnie prawa gospodarczego, prawa podatkowego, międzynarodowego prawa gospodarczego
 • Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek cywilnych i kapitałowych
 • Zgłoszenia oraz wsparcie w wprowadzeniu reprezentacji, przedstawicielstwa, oddziału podmiotów zagranicznych
 • Procedury rejestracyjne polskich firm budowlanych
 • Prowadzenie rozmów biznesowych, negocjacji
 • Przygotowywanie umów biznesowych
 • Przygotowywanie ofert, rachunkowość
 • Prowadzenie księgowości
 • Rozliczenia roczne
 • Postępowania upominawcze przedsądowe, wnioski o nakaz zapłaty, postępowania sądowe
Menu